Prečo sa mi želania neplnia?

Každý z nás si niekedy niečo želal. Verím, že nielen mne sa mnohé priania nesplnili. Veľakrát som nad tým dumala, čo som spravila zle. Neskôr som po neúspešných pokusoch zhmotnenia  snov dopodrobna rozanalyzovala proces želania. Najskôr som vyslovila želanie, a následne som vrúcne prosila  Boha, anjelov a ostatné mocnosti, aby mi splnili moje tajné priania. …

Prečo sa mi želania neplnia? Čítajte viac »