Veľká noc a jej význam

Je najstarším a najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Sviatkom jari a pripomenutím obety Ježiša Krista. Počas veľkej noci máme zvykom venovať sa rôznym zvyklostiam. Farbenie kraslíc je typickou činnosťou pre slovanské národy. …