Cenník

Cenník za relax a dobitie bateriek

Konzultačná hodina – 20 Eur

Kraniosakrálna terapia – 1 hod/ 30 Eur       1,5hod/40 Eur

Bachove kvetové esencie – 15 Eur

Osobný parfém – 29Eur

Celoživotný plán duše – 70Eur

Vedená meditácia -individuálna – 20 Eur

Individuálny tréning duše – 30 Eur/stretnutie/1 hod

odblok EFT – 30€ Eur/hodina

CD Znovuzrodenie – vedená meditácia (20min) – 7 Eur

kniha Tvoje telo, môj domov – 8Eur

Energetické kartičky – 15 Eur

Cenník platný od 1.3.2019