Kraniosakrálna terapia a sebavedomie

Sebavedomý človek je podľa môjho názoru šťastný človek. Naplno spokojný sám so sebou. Pozná svoje kladné, ale aj záporné stránky. A tie prijíma. Už nie je obeťou. Je si vedomý svojej vlastnej sily.

Naopak človek s nízkou dôverou k sebe samému stráca energiu. A to oveľa rýchlejšie ako sebavedomý človek. Prečo? Vie kedy má dosť a potrebuje oddych, dokáže povedať NIE a relax je súčasť jeho životného štýlu. Sebavedomie nezískavame geneticky. Získavame ho postupne. Starostlivosťou o seba, svoj duchovný a duševný rozvoj. A keď nezaspíme na vavrínoch, máme šancu dosiahnuť všetko, čo si želáme.Ak máte problémy so sebavedomím, taktiež kraniosakrálna terapia vás nasmeruje k vášmu cieľu. Postupným odstraňovaním prekážok sa vám podarí dotknúť sa hviezd.


Doktnúť sa svojho šťastia. Vnútorného šťastia. Jednoty, ktorá je tou najdôležitejšou prímesou nášho asertívneho jednania a životného posunu vpred.

Sebavedomie čaká na svoj rast, objednajte sa a začneme ho budovať spoločne.

 

Tvoj darček

Stiahni si zadarmo e-book Výchovné metódy podľa temperamentu dieťaťa