Akcie, Kurzy, Rituály

Spoločné kurzy, semináre sú veľmi obohacujúce a posúvajú vás
vyššie vo vašom duchovnom raste.

Moje kurzy som vytvorila pre všetkých z vás, ktorý máte chuť, no najmä
odvahu byť sami sebou.

Vytvoriť si pevnú a vyživenú základňu života, ktorá vás vždy podrží.