Prihláška do kempu pre dospelých 28.-30.9.2018
(do 20.8.2018 poprosím zaslať vyplnenú elektronicky na rozkvet.osobnosti@gmail.com)

_____________________________________________________________________

Mená a priezviská olympionikov:

Vek detí:

 

Veľkosť trička:

Alergie, a iné informácie, o ktorých by sme mali vedieť:

 

 

Váš e-mail + mobilné číslo:

 

Dolupodpísaná/-ý,_______________________________, som si vedomý zdravotného stavu môjho a mojich detí/dieťaťa, a som plne 100% zodpovedný za svoje deti/dieťa počas kempu pre dospelých dňa 28.-30.9.2018.

V ________________ dňa_______________

podpis

 

Oranžovú časť prihlášky mi prinesiete podpísanú až na kemp. (prihláška kemp)

 

Podpísanú časť mi stačí priniesť na miesto kempu.

Tvoj darček

Stiahni si zadarmo e-book Výchovné metódy podľa temperamentu dieťaťa

Tvoj darček

Stiahni si zadarmo e-book Výchovné metódy podľa temperamentu dieťaťa