9.00h – 10.00h – Waldorfské dielničky s Jankou

10.15h – 11.15h – Energyjóga so skúsenou lektorkou Katkou

11.30h – 12.30h – Čakrové sviečky s Jarkou

12.45h – 13.30h – Šatkovanie pre mamičky s Elenkou

13.45h – 15.00h – Aura-Soma s p. Marianom

15.15h – 16.30h – Jóga smiechu s Luborom

16.45h – 18.00h –  Australské vibračné esencie s p. Bronislavou

18.15h – 19.15h – Ochranný plášť – zážitkový workshop s Veronikou

19.30h – 21.00h – Tanec šťastia + meditácia s Veronikou

Tvoj darček

Stiahni si zadarmo e-book Výchovné metódy podľa temperamentu dieťaťa

Tvoj darček

Stiahni si zadarmo e-book Výchovné metódy podľa temperamentu dieťaťa