Prihlásením sa mailom, telefonicky, cez sociálne siete na akýkoľvek kurz, workshop súhlasíte s následujúcimi podmienkami:

  1. vaše prihlásenie je záväzné
  2. ak zrušíte vašu rezerváciu v deň konanej akcie, môže vám byť účtovaná plná suma akcie
  3. zrušiť rezerváciu minim. 21 dní vopred je bezplatné
  4. zrušenie rezervácie 3 dni pred akciou, môže vám byť účtovaných 50 % z uvedenej sumy akcie

Prihlásením sa mailom, telefonicky, cez sociálne siete na konzultáciu, terapiu, súhlasíte s následujúcimi podmienkami:

  1. vaša rezervácia miesta na určitý čas a deň je záväzný
  2. zmena termínu v deň terapie je možná vo výnimočných prípadoch
  3. zrušenie termínu v deň terapie bez vážneho dôvodu, môže vám byť účtovaná plná cena terapie
  4. zrušenie termínu 3 dni vopred bez vážneho dôvodu, môže vám byť účtovaná 50 % z ceny terapie

 

Obchodné podmienky zostavila: Veronika Zíšková                                                  17.11.2018

Tvoj darček

Stiahni si zadarmo e-book Výchovné metódy podľa temperamentu dieťaťa

Tvoj darček

Stiahni si zadarmo e-book Výchovné metódy podľa temperamentu dieťaťa