Na krídlach lásky

Veronika Klenová Zíšková

na krídlach lásky bez masky

byť sám sebou

Pasívna agresivita v nás

Agresivita nesie v sebe negatívnu stopu. Ak ju v sebe pestujeme, ubližujeme si. Skrývaním nežiaducich emócií sa podvedome stávame pasívnymi agresormi. Mnohí sa stretávame so skrytými agresormi v okolí, ktorí škodia nám. Ako z toho von? Pasívna agresivita Predstavuje verbálny aj neverbálny prejav agresie z človeka na človeka. Vysvetlím bližšie na príklade: vediete dialóg s […]

Pasívna agresivita v nás Read More »

Život bez masky

je neviditeľnou fóliou nášho každodenného mejkapu. Chráni nás, dovoľuje nám mať postoj odvážneho, ale na druhú stranu zakrýva bôľ duše. Je reč o maske. Tej, ktorá nám dáva odvahu byť silnými hrdinami, hrdinkami dňa. Ale večer prídeme domov, umyjeme si tvár a pozrieme sa do zrkadla. Čo v ňom vidíme? Zarmúteného človeka, ktorý by rád

Život bez masky Read More »